Biografie

Proděkan pro vnější vztahy a spolupráci s praxí, Fakulta strojní, VŠB – Technická univerzita Ostrava

Tyto stránky jsou ve výstavbě……

Stále ještě fungují původní stránky, sledujte na: http://staryweb.ivohlavaty.cz/

Akademické funkce

 • dosud2020

  Proděkan pro vnější vztahy a spolupráci s praxí

  Fakulta strojní, VŠB-TUO

 • dosud2018

  Profesor

  Katedra mechanické technologie, Fakulta strojní, VŠB-TUO

 • 20202012

  Děkan

  Fakulta strojní, VŠB-TUO

 • 20122011

  Zástupce vedoucího

  Katedra mechanické technologie, Fakulta strojní, VŠB-TUO

 • 20182003

  Docent

  Katedra mechanické technologie, Fakulta strojní, VŠB-TUO

 • 20031992

  Odborný asistent

  Katedra mechanické technologie, Fakulta strojní, VŠB-TUO

Vzdělání

 • Prof. 2018

  Profesor

  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, strojírenská technologie

 • Doc. 2003

  Docent

  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, strojírenská technologie

 • Ph.D. 2000

  Doktor

  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, strojírenská technologie

 • Ing. 1987

  Inženýr

  Vysoká škola báňská Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, Ústav svařování

Profesní kariéra

 • 2014 - dosud
  Člen Vědecké rady Fakulty strojní ČVUT Praha
 • 2010 - dosud
  Člen Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice
 • 2009 - dosud
  Předseda Odborné komise pro svařování při Sdružení dopravních podniků České republiky
 • 2008
  Člen státnicové zkušební komise pro bakalářský, inženýrský a doktorský stupeň studia Slovenské technické univerzity v Bratislavě
 • 2001
  Revizní technik ve svařování drážních vozidel a kolejnic
 • 1982
  Konstruktér homologačních zařízení závodu 5 VŽSKG Ostrava