Biografie

Proděkan pro vnější vztahy a spolupráci s praxí, Fakulta strojní, VŠB – Technická univerzita Ostrava

Tyto stránky jsou ve výstavbě……

Stále ještě fungují původní stránky, sledujte na: http://staryweb.ivohlavaty.cz/

Akademické funkce

  • dosud2020

    Proděkan pro vnější vztahy a spolupráci s praxí

    Fakulta strojní, VŠB-TUO

  • dosud2018

    Profesor

    Katedra mechanické technologie, Fakulta strojní, VŠB-TUO

  • 20202012

    Děkan

    Fakulta strojní, VŠB-TUO

  • 20122011

    Zástupce vedoucího

    Katedra mechanické technologie, Fakulta strojní, VŠB-TUO

  • 20182003

    Docent

    Katedra mechanické technologie, Fakulta strojní, VŠB-TUO

  • 20031992

    Odborný asistent

    Katedra mechanické technologie, Fakulta strojní, VŠB-TUO

Vzdělání

  • Prof. 2018

    Profesor

    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, strojírenská technologie

  • Doc. 2003

    Docent

    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, strojírenská technologie

  • Ph.D. 2000

    Doktor

    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, strojírenská technologie

  • Ing. 1987

    Inženýr

    Vysoká škola báňská Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, Ústav svařování

Profesní kariéra

  • 2014 - dosud
    Člen Vědecké rady Fakulty strojní ČVUT Praha
  • 2010 - dosud
    Člen Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice
  • 2009 - dosud
    Předseda Odborné komise pro svařování při Sdružení dopravních podniků České republiky
  • 2008
    Člen státnicové zkušební komise pro bakalářský, inženýrský a doktorský stupeň studia Slovenské technické univerzity v Bratislavě
  • 2001
    Revizní technik ve svařování drážních vozidel a kolejnic
  • 1982
    Konstruktér homologačních zařízení závodu 5 VŽSKG Ostrava